حسام | حس من

درخوهست کارگردان فلسطینی: درباره کشور ما افزایش فیلم بسازید – اخبار سینمای ایران و جهان

۲۷ آذر ۱۳۹۶

حس من: نورس ابو صالح کارگردان فلسطینی گفت: تصمیم ترامپ در مورد قدس، جهان اسلام را به هم نزدیک کـــرد زیرا متوجه انجام گرفتیم که آمریکا دوست ما نبوده و نخواهد بود. آمریکا همواره در کنار اسرائیل ایستاده هست.

به نقل حس من به گرازش از آناتولی، نورس ابوصالح کارگردان فلسطینی در مراسم بررسی و نمایش فیلم «پالتوی گشاد» در دانشگاه قره‌بوک ترکیه با بیان اینکه فیلم‌های ساخته انجام گرفته با موضوع فلسطین برای معرفی مساله این کشور کافی نیستند، تصریح کـــرد: هرچه افزایش در این زمینه فیلم تولید شود، مساله فلسطین نیز افزایش و سریعتر به گوش آقام جهان رسانده می شود.

وی درباره دنبال خود از ساخت فیلم‌هایی با موضوع فلسطین گفت: تلاش می کنم در فیلم‌هایم فلسطین را به جهان معرفی کنم.

این فیلمساز فلسطینی ادامه داد: ده‌ها دهستان دردناک در فلسطین وجود دارد که باید از طریق هنر بازتاب داده شوند. هنرمندان باید زیاد از پیش از طریق فیلم ها و موزیک ها به این حکایت ها اهمیت دهند. من هم تلاش کـــردم از طریق فیلم دردهای آقام کشورم را به گوش جهانیان برسانم. تولید فیلم و ساکت نبودن در قبال رنج و دردهای جاری آقام فلسطین بزرگترین سلاح من هست.

ابوصالح اعلام کـــرد: سال ۲۰۰۸ در غزه جنگ رخ داد و من هم پس از برقراری آتش بس به فکر تولید فیلمی در این زمینه افتادم و فلیمی را به نام «آتش بس» تولید کـــردم که به وسیله این فیلم به فرانسه رفتم.