چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

حسام | حس من

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

۲۴ بهمن ۱۳۹۶


اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد برگزار انجام گرفت.

به نقل سینمارویدادجشنواره فیلم فجر به خط پایان رسید و شب گذشته اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد برگزار انجام گرفت. در این مراسم چهره های سیاسی و هنری حضور پررنگی داشتند که در ادامه تصویر های از حضور آنها را مشاهده می‌کنید.

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

 چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

 چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها 

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

چه کسانی حیاتیان اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند؟ + تصویر ها

انتهای پیام/