حسام | حس من

افزایش تولیدات فرهنگی، عامل کاهش آسیب های اجتماعی

۲۶ بهمن ۱۳۹۶


در نشست مشترک مدیران سیما و مسئولان قوه قضائیه از رسانه ملی به عنوان نهاد فرهنگ ساز برای کاهش آسیب های اجتماعی نام برده انجام گرفت.

به نقل سینمارویدادبه گرازش از روابط عمومی سیما؛ در این نشست دکتر پورحسین قائم مقام معاونت سیما از همراهی تلویزیون با قوه قضاییه در زمینه تولید محتوای فرهنگی رویداد داد و گفت: نتیجه فرهنگ سازی در زمینه آسیب های اجتماعی کاهش انجام گرفتن پرونده های جزایی در قوه قضاییه خواهد بود.

وی از اقدامات موثر شبکه های تلویزیونی در همراهی با سازمان ها و نهادهای مختلف نقل کرد گفت و اضافه کـــرد: سازمان در حوزه مسائل فرهنگی و مبارزه با آسیب های اجتماعی پایان توان خود را گذاشته هست. به عنوان مثال پلن های متعددی با همکاری نیروی انتظامی ساخته انجام گرفته هست و همه ساله شاهد پخش آثار مشترک سیما و ناجی هنر (نیروی انتظامی) هستیم.

بررسی کارشناسی و تبیین نخستویت های قوه قضائیه از دیگر موضوعاتی بود که دکتر پورحسین به آن اشاره کـــرد و افزود: در جلسه ای که ریهست سازمان با روسای محترم دادگستری و دادستان پایتخت داشتند، مقرر انجام گرفت با تولید محتوای تعلیمی نخستویت های این قوه شفاف سازی شود. شفاف سازی و بیان نخستویت ها به پلن سازان این امکان را می دهد تا در حوزه تعلیم، پیشگیری و اموزش مطالبات پلن سازی کنند.

رضایی از اعضای کمسیون فرهنگ و قضای قوه قضائیه با اشاره به انواع تهاجمات فرهنگی و اجتماعی گفت: بی تردید تلویزیون با میلیون ها بیننده خود موثرترین رسانه در زمینه فرهنگ سازی و تولید محتوای فرهنگی هست. وی خوهستار تعامل شبکه های سیما و قوه قضائیه در زمینه تولید پلن هایی با محتوای حقوقی و امنیتی انجام گرفت.

در ادامه قاسمی وکیل و کارشناس پلن های تلویزیونی با تشریح فعالیت این کمسیون فرهنگ و قضا در قوه قضاییه گفت: عدم مدیریت رفتاری باعث بروز ناهنجاری های فرهنگی در جامعه انجام گرفته هست، کمسیون فرهنگ و قضا به دنبال سیهست گذاری و ارائه راهکارهایی برای کم کـــردن این نوع آسیب های اجتماعی هست و با سازمان صدا وسیما نقاط مشترک زیادی دارد.

وی اضافه کـــرد: ارائه پلن های دنبالمند نیازمند مشارکت موثر میان قوه قضاییه و سیما هست. در کمیسیون فرهنگی، طرحی آماده انجام گرفته و امیدواریم با همکاری معاونت سیما پلن های معقولی در زمینه تولید محتوای فرهنگی تولید شود.

گفتنی هست؛ در این جلسه دکتر برازش مدیر شبکه یک، دکتر عبدالملکی قائم مقام شبکه سه و تورنگ قائم مقام شبکه پنج سیما در جلسه با اعضای کمیسیون فرهنگ و قضای قوه قضاییه حضور داشتند.

 

انتهای پیام/

 

تاکید مسئولان قوه قضاییه بر نقش رسانه ملی در کاهش آسیب های اجتماعی