مشکل امروزم بیماری نیست، بیکاری هست

حسام | حس من

مشکل امروزم بیماری نیست، بیکاری هست

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

رضا ایرانمنش گیمگر سینما و تلویزیون از مشکلات کنونی جامعه گیمگران و بیکاری نقل کرد به میان آورد.

به نقل سینمارویدادرضا ایرانمنش گیمگر سینما و تلویزیون در ارتباط با وضعیت بیمارى خود به رویدادنگار باشگاه رویدادنگاران پویا، گفت: خوشبختانه اوضاع جسمانى بنده نیکو هست و هیچ مشکلى ندارم، اما اصلى ترین مشکل امروز من و زیادى از همکارانم بیکارى و عدم امنیت شغلى هست که متاسفانه مدیران متولى امر به آن بى توجه هستند.

وى افزود: اکثریت هنرمندان این روزها با بیکارى دست و پنجه نرم مى کنند و تنها عده خاصى سرکار هستند که به صورت حتم شاید در سایرمشاغل هم این ضعف و خلاء وجود داشته باانجام گرفت ولى در حوزه فرهنگ و هنر این مسئله زیاد پر رنگ هست.

ایرانمنش با اعلام اینکه طى سالیان اخیر دولتآقاان و متولیان امرهیچ اقدام مثبت و کاربردى براى هنرمندان انجام نداده‌اند، گفت: باید نمایندگانى از جامعه هنرمندان در مجلس شوراى اسلامى و حتى منطقهدارى حضور داشته باشند تا نگاه به هنرمندان حمایتى شود. متاسفانه مدیر متخصص از جامعه هنر نداریم که هنر دوست یا هنرشناس باانجام گرفت، همین مسئله خیلى به ضرر هنرمندان پایان مى‌شود.

این گیمگر با اعلام اینکه باید در شوراى منطقه نمایندگانى از جنس ورزش و هنر حضور داشته باشند، خاطرنشان کـــرد: در پشت حق و حقوق منطقهوندى مباحث زیادى هست که باید توجه افزایشی به آن صورت بگیرد و باید در پایان تصمیمات اجتماعى، سیاسى، منطقهى باید یک نگاه فرهنگ سازى وجود داشته باانجام گرفت. براساس همین فرهنگسازى هست که مى­‌توانیم سرمایه سازى کنیم پس باید به جامعه هنرمندان توجه افزایشى شود.

وى در ادامه بیان کـــرد: متاسفانه در زیادى از مراکزهاى دولتى جاى هنرمندان خالى هست. باید شرایط حضور هنرمندان در این ادارات و نهادهاى تصمیم گیرنده مهیا باانجام گرفت تا نماینده جامعه هنرمندان هم به مباحث فرهنگى و هنرى به عنوان یک متخصص ورود پیدا کند.

رضا ایرانمنش در ارتباط با حمایت گیمگران از طیف هاى مختلف سیاسی در ایام انتخابات ریهست جمهورى، تصریح کـــرد: هنرمند نباید گرایش سیاسى داشته باانجام گرفت، ولى متاسفانه طى ادوار مختلف انتخابات همواره جامعه هنرى هم مانند آقام به دو گروه تقسیم مى‌شوند و براى کاندید طیف مورد علاقه خود تبلیغ مى‌کند که جامعه هنر همواره از این ناحیه ضربه خورده هست.به صورت حتم شاید عده خاصى موفق به گرفتن امتیازات فراوانى شوند ولى در مجموع جامعه هنر از وقوع این اتفاقات آسیب مى‌بیند که شکل گیرى این مسئله خوشایند افراد نیست و باید تواخانوم حداقل در این موارد رعایت شود.

انتهای پیام/