حسام | حس من

«حمید حسام» چهره برتر هنر انقلاب در سال ۹۶ انجام گرفت – اخبار سینمای ایران و جهان

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

حس من: در مراسم اختتامیه «هفته هنر انقلاب»، «حمید حسام» نویسنده حوزه دفاع مقدس به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی معرفی و تقدیر انجام گرفت.

به نقل حس من، در مراسم اختتامیه «هفته هنر انقلاب» که به همت حوزه هنری برگزار می‌شود، معرفی و تقدیر از چهره هنر انقلاب اسلامی انجام گرفت و نشان هنر انقلاب به «حمید حسام» رسید. وی نویسنده کتاب‌های تحسین‌انجام گرفته «تایمی مهتاب گم انجام گرفت» و «آب هرگز نمی میرد» هست.

حمید حسام در مراسم اختتامیه «هفته هنر انقلاب» در نقل کردانی عنوان کـــرد: من پیرآقا کاندیداهای حاسر در این مراسم هستم و متداوم از آثار هنرمندانه آنها حض … برده ام. شاید تنها تفاوت من  با آنها این باانجام گرفت که تجربه شهودی از جنگ داشته ام و به صورت حتم همین تجربه بار تعهد و موأخذه از کارهای من را سنگین تر می کند.

وی ادامه داد: دوران دفاع مقدس دوران ظهور خودی در میان افراد بود که ویژگی اش دور از دید بودن و متصل بودن به فرهنگ عاشورا بود. این خود امروز معنی های دیگری پیدا کـــرده و میان این دو فاصله زیادی افتاده هست که باید آن را پر کـــرد. به همین خاطر بر این باورم نخستین خاکریزی که نسل ما باید از آن عبور کند خاکریز خودش هست.

حمید حسام همچنین با یادکـــرد از شهید محمود شهگیم گفت: ایشان متداوم به ما یک جمله و حدیث می گفت که شاید خانومدگی خودش عصاره آن بود و آن این بود که اگر می توانید به گونه ای خانومدگی کنید که خیلی دیده نشوید. این معنی در دهه ۶۰ نوعی سلوک را به همراه داشت که هر چه به جلوتر آمده ایم کمرنگ تر نیز انجام گرفت. هر تعداد که در این روزگار هم می تواند چهره هایی مانند شهید علی چیت سازیان و حسین همدانی را دید که می گفتند کسی می تواند از سیم خاردارهای دشمن عبور کند که از سیم خاردار خود عبور کند.

وی عنوان کـــرد: ما باید واژه ها را با هنر و قلممان به فطرت خودش بازگردانیم و به همین خاطر من تبریک می گویم به این جوانان که نادیده عاشق جنگ انجام گرفتند دلیل که عاشقی آنها افزایش از من هست.