نبودی که بدانی چه کشیدم

حسام | حس من

نبودی که بدانی چه کشیدم

۲ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

نبودی که بدانی چه کشیدم


دل تنگم و دلتنگ نبودی که بدانی چه کشیدم

عاشق نشدی لنگ نبودی که بدانی چه کشیدم


کو قطره اشکی که به پای تو بریزم که بمانی؟

بی اسحله در جنگ نبودی که بدانی چه کشیدم


تو آن بت مغرور پیمبر شکنی داغ ندیدی

دل بسته به یک سنگ نبودی که بدانی چه کشیدم


| سید تقی سیدی |