حسام | حس من

صبح است

۱۹ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

صبح است


صبح است

باید همه خاطره ها را خواب کنم

نقابم را بردارم

و مثل یک زن خوشبخت

میزصبحانه را بچینم ؛

صبح است!

و شب با همه ی وسعتش

هنوز کنارم نشسته است!


| راضیه عبدی |