حسام | حس من

اگر با «اخراجی‌ها» حالتان نیکو انجام گرفت، برای سلامتی «حبیب‌الله کاسه‌ساز» دعا کنید/ تهیه کننده‌ای که آبرویش در سینمای دفاع مقدس گذاشت – اخبار سینمای ایران و جهان

۱۱ تیر ۱۳۹۶

حس من: تهیه کننده فیلم سینمایی «اخراجی ها» که بدون شک یکی از فیلم های حیاتی دهه ی گذشته ی سینمای ایران محسوب می شود اکنون بر تخت بیمارستان در حالی مبارزه با بیماری دشوار سرطان هست. شفا که دست خدهست و پزشکان نیز مشغول تلاش برای مداوا اما شاید بد نباانجام گرفت هر کدام از ما که با تماشای این فیلم حالمان نیکو انجام گرفته برای حال نیکو «حبیب الله کاسه ساز» دعا کنیم.

ناغافل می آید و به جان آدم می افتد. یکباره کسی را که میشناسی نحیف و لاغر تر از گذشته بر تخت بیمارستان و در حال دست و پنجه نرم کـــردن با آن مشاهده می کنی. این فرد اگر مشهور باانجام گرفت و نام و آوازه ای هم داشته باانجام گرفت افزایش دلت می سوزد که این سرطان چه پدیده ی شومی هست که این چنین می تواند جسمی را از پای در بیاورد. 

حبیب اله کاسه ساز که این روزها بر تخت بیمارستان در حال مبارزه با سرطان هست تهیه کننده ی پیشکسوت و خوش نام سینمهست. کسی که سال های سال در حوزه های مختلف در سینمای ایران فعالیت کـــرده و در بین سینماگران با طیف فکری مختلف از اعتبار برخوردار هست. 

قدیمی های سینما و رسانه به نیکوی او را میشناسند اما برای ما جوان تر ها نام او با فیلم اخراجی ها گره خورده هست. اثری پیشرو در سینمای دفاع مقدس که بدون شک می توان این گونه ی سینمایی را به قبل و بعد از آن تقسیم کـــرد. دلیل که فیلم های دفاع مقدسی بعد از اخراجی ها به یکباره تلاشی برای تکرار ایده ی نابی بودند که ده نمکی در مقام کارگردان و حبیب کاسه ساز به عنوان تهیه کننده پای آن را به سینمای ایران کشاندند. 

امروز شاید گفتن بعضی حرف ها و اشاره به برخی از قصه های سینمای  دفاع مقدس دیگر عادی انجام گرفته باانجام گرفت و به آسودهی می توان در پایان آثار نمایشی این حوزه رد پای «داش مشتی ها» و «لوتی هایی» که زمانی بد نام محل بودند بعد افتخار محل انجام گرفتند را تماشا کـــرد اما نمی توان انکار کـــرد که نخستین تهیه کننده ای که این جرأت را داشت که آبرویش را به باز کـــردن این صندوق چه ی اسرار و بخش نانقل کرد ی دفاع مقدس گره بخانومد کسی نبود جز حبیب اله کاسه ساز. 

کاسه ساز سال های آبروی ذخیره کـــرده ی خود در سینما را پای سوژه ی ناب ده نمکی گذاشت و ثمره ی این اعتماد تبدیل به فیلم نیکو و پر مخاطب اخراجی ها انجام گرفت. فیلمی که یکباره سالن های سینمای ایران را رونق بخشید و باعث آشتی مجدد آقام به معنای واقعی کلمه با سینما انجام گرفت. 

اکنون این تهیه کننده ی سینما بر تخت بیمارستان و در حال درمان بیماری مشهور و بد نامی هست که پیش از این نیکوانی را در عرصه هنر از ما گرفت. شاید ما به قدر همین تعداد خط بتوانیم در حال نیکو این عزیز سهیم باشیم اما بدون شک دعای خالصانه ی آقام و به خصوص کسانی هست که با اخراجی ها حال نیکوی پیدا کـــردند.

* رجانیوز