حسام | حس من

گَنجهٔ غم

۸ آذر ۱۳۹۵

  با شَرَرِعشقِ خود ، خیمه به جانم مزن

  اینهمه با جور و  کین ، زخمِ زبانم مزن

  عُمقِ  دلم  گنجهٔ  آه و غم و  ناله  است

  با  نِگَهت  شعله  بر  دردِ   نهانم   مزن

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

غمِ بیکران

۸ آذر ۱۳۹۵

  غمِ عاشق  همیشه بیکران است

  تَبِ عشقش ، هویدا و عیان است

  لبانِ  تشنه اش  در مَسلخِ  عشق

  عَطَش از بهرِ بوسه بر لبان است

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

فانوسِ عشق

۸ آذر ۱۳۹۵

  شهیدان  لاله هایِ  ماندگارند

  به شوقِ رب همیشه بیقرارند

  بسانِ      اخترانِ     آسمانی

  فروغ  و روشنیِ  شامِ  تارند

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

در جوارِ یار

۸ آذر ۱۳۹۵

  خوش باد  دَمی  که آن  بهارم  باشی

  از   شوقِ    وِصال    بیقرارم   باشی

  با عشقِ تو من عَجین و مأنوس شوم

  تا  روزِ   اَبَد   تو   در   کنارم   باشی

 

  آذر ماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

اُفُق

۸ آذر ۱۳۹۵

 کاش  می شد  تا  اُفُق   پَر می گشود

 عشق ،خواب ازهردوچشمم می ربود

 این  دلِ   مجنونِ   من   در  این  گُذر

  تا   اَبَد   بیتابِ   آن  رویِ   تو   بود

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

در انتظارِ بهاران

۸ آذر ۱۳۹۵

  مَستم  نمایِ  ساقی  ،  با  بویِ عَطرِ  باران

  شوریست دوباره بر سر، از بهرِ لاله زاران

  دی رفت و  بهمن آمد ،  بیتاب گشته این دل

 با من  بگو  کی آید   ،  آن  موسمِ  بهاران  ؟

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

خونِ رَزان

۸ آذر ۱۳۹۵

  هوایم موسمِ و فصلِ خزان است

  وِصالِ لب برآن خونِ رَزان است

  قرارِ  من   در  این  دنیایِ  فانی

  ضیافت  بهرِ بزمِ  مَی پزان است

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

سرابِ انتظار

۵ آذر ۱۳۹۵

   دعوتِ  یک بوسه  نابم  کن  دگر

   من خرابم  ، مستِ خوابم کن دگر

   خسته ام   در  این سرابِ  انتظار

   با تبِ  عشقت  ،  جوابم  کن  دگر

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

عشقِ بی حاصل

۵ آذر ۱۳۹۵

  بر سرِ  گونه رُخَمْ  ،  اشک  سرازیر شده

  به سُراغم تو نیا  ،  چونکه دگر  دیر شده

  شَرَرِ  جور و جفایت  زده خیمه  به  رُخَم

  رُخِ من گر چه جوان است ، ولی پیر شده

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

در پیِ تو

۵ آذر ۱۳۹۵

  تا کی به شوقِ رویَت ، دل بیقرار بودن ؟

  از  بَهرِ  لیلیِ  خود  ،  مجنونِ  یار بودن

  سر رفته در گریبان  ،   زانو  بقل  گرفته

  غم را  به دل  نهادن  ،   در انتظار بودن

 

  آذرماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )