حسام | حس من

بوفالوها

۱۷ آذر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده
می گویند بوفالوها آنقدر در راهِ خود مصمم اند و آنقدر برای رسیدن به مقصدشان، مسیرِ مستقیم خود را با تمامِ توان در دشت ادامه می دهند، که اگر در جلوی راهشان پرتگاه بلندی باشد، از آن به پایین پرت می شوند. این روزها فکر میکنم تفاوتی با بوفالوها ندارم وقتی که این همه ...

نصرت رحمانی (پیاله دور دگر زد. به همراه صدای شاعر)

۱۷ آذر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده
. ((پیاله دور دگر زد)) شبْ چشم مویت کلافِ دود دامن سپید سخی تن گویی گل مرا دستی غریب سرشته است اندیشه‌ی مرا یغماگری در شاهراه باد کشانده است و غمگنانه‌ترین سرنوشت را در کتیبه‌ی روحم دستان آشنایی، به خطی غریب نبشته است... ((نصرت رحمانی)) ادامه مطلب